Rod pozostáva iba z dvoch druhov: Roridula dentata a R. gorgonias, ktoré sú endemitom Juhoafrickej republiky, oblasti západného Kapska. Rastliny majú charakter kríkov s drevnatými stonkami. R. gorgonias dorastá do výšky 1 m a R. dentata až 2 m. Rastú na slnečných stanovištiach s veľkými teplotnými rozdielmi medzi zimou, kedy sa teploty pohybujú okolo 10 °C a v letom kedy stúpajú až na 40 °C. Roriduly sú mimoriadne úspešní lovci a dokážu pochytať veľké množstvá drobného ale aj väčšieho hmyzu. Pre tento rod je špecifická prítomnosť drobného hmyzu z radu bzdochy (Pameridea), ktoré sú schopné sa bezpečne pohybovať po lepkavých listoch. Tieto bzdochy sa živia vyciciavaním prilepenej koristi a ich následné exkrementy ostávajú prilepené na listoch, čo rastlina využíva. Tento vzájomne prospešný vzťah (mutualizmus) je často krát možné pozorovať aj u rastlín v kultúre, kde sú tieto špecializované bzdochy taktiež rozšírené. 

 

Pestovanie

Roriduly a najmä R. dentata sú doposiaľ v zbierkach veľkou raritou. Sú veľmi náročné na dostatok svetla počas celého roka. Teploty by mali byť v lete okolo 25 °C a v zime okolo 10 °C. Rastliny potrebujú pohyb vzduchu a preto nie sú vhodné do uzavretých vitrín. Ako substrát sa používa zmes rašeliny a kremičitého piesku alebo drobného štrku v pomere 1:2 (1:1). Kvetináče stoja počas leta stále vo vode a v zime zálievku obmedzíme iba na vlhký substrát. 

 

Rozmnožovanie

Vegetatívne: Roriduly sa dajú množiť odrezkami z kmienkov, avšak tento spôsob nie je častý a je značne komplikovaný. 

Generatívne: Výsev semien je najlepšie robiť koncom leta, kedy sú dni ešte teplé, ale noci sú už dostatočne chladné, čo je predpokladom pre úspešné klíčenie. Na prírodných lokalitách býva klíčenie podnecované požiarmi.

 

Škodcovia

Staršie rastlinky sú voči škodcom pomerne odolné. 

 

Moje skúsenosti

Mám skúsenosti iba s druhom R. gorgonias, ktorá však nedosahuje v mojej zbierke ani zďaleka rozmery rastlín v prírode. Rastie pomerne pomaly. Kvitnutie je pomerne bežné a nastáva už u rastlín veľkých iba 15 cm. Bez umelého opeľovania mi rastlinky vytvorili aj semená, ktoré bez špeciálnej stratifikácie bez problémov klíčili. Odporúčam väčšie kameninové kvetináče.