Rod pozostáva z 21 druhov, ale toto číslo pravdepodobne nebude konečné. Sú to pomerne nenápadné rastliny pozostávajúce z nadzemnej ružice malých listov. Kúzlo Genliseí sa nachádza pod zemou, kde sa nachádzajú špeciálne špirálovito stočené vidlicovité trubice s otvorom na konci. Tráviace žľazy sa nachádzajú v 1 až 6 mm veľkom tráviacom mechúriku. 

Korisť pozostáva z drobných pôdnych živočíchov. 

Rastliny sa vyskytujú v tropických a subtropických oblastiach Afriky a  južnej Ameriky. Stanovištia sú veľmi vlhké, trvalo podmáčané s chudobnými piesčitými pôdami. Rastú tak na nížinách, ako aj v horských oblastiach až do nadmorskej výšky 2500 m (G. roraimensis, G.pygmaea).

 

Pestovanie

Je pomerne nenáročné a podobné napr. bublinatkám. Substrát bežných druhov by mal pozostávať z rašeliny s dostatočnou prímäsou kremičitého piesku alebo perlitu. Sú náročné na svetlo, avšak treba ich chrániť pre celodenným slnečným úpalom. Sú ideálne pre pestovanie v polouzavretých bytových vitrínach. Teplota by sa mala v lete pohybovať medzi 25 až 30 °C a v zimnom období s poklesom na 10 až 15 °C. U druhov z vyšších nadmorských výšok je dôležité udržiavať teplotu v lete nižšiu (okolo 20 °C) a vhodné sú aj nočné poklesy teplôt. Bežné druhy môžeme pestovať v podobných podmienkach ako majú teplomilné rosičky alebo bublinatky. Chladnomilnejšie druhy môžeme pestovať spolu s heliamphorami alebo horskými bublinatkami. 

 

Rozmnožovanie

Vegetatívne: Najbežnejší a najrýchlejší spôsob. Môžeme deliť väčšie trsy, najlepšie pri presádzaní. Ďalšia tiež často používaná možnosť je množenie pomocou listov. List treba odtrhnúť pri báze ružice a položiť ho vedľa matičnej rastliny. O niekoľko týždňov sa nám vytvorí mladá rastlinka.  

Generatívne: Semená sa vysievajú na povrch bežného substrátu pri teplotách okolo 25 °C. Ku klíčeniu dochádza po niekoľkých týždňoch až mesiacoch. Výsevu musíme dopriať dostatok svetla.  

 

Škodcovia

Nebezpečenstvo predstavujú plesne na povrchu substrátu, ktorým sa však dá predchádzať používaním kvalitného substrátu a vetraním. Pre mladé rastlinky môžu byť nebezpečné smútnice, ktorých larvy v pôde požierajú drobné časti pascí. Listy môžu byť napadnuté voškami. 

Moje skúsenosti

Doposiaľ mám skúsenosti iba z bežnými druhami, ktorým sa dobre darí v skleníku spolu s bublinatkami. Vyhovuje im vodný režim, kedy vodná hladina niekedy siaha až po povrch substrátu. Dobre rastú aj v byte za oknom vo vitrínach. Pri obidvoch pestovateľských podmienkach ochotne kvitnú.