Rod pozostáva z piatich druhov. Rastliny majú kríčkovitý charakter s množstvom dlhých tenkých listov. Celá rastlina je pokrytá množstvom trichómov, na konci ktorých sa tvorí trblietajúci sa sliz. Rastliny sa vyskytujú iba v Austrálii. Okrem B. gigantea sú to jednoročné rastliny, čiže na konci sezóny vytvoria množstvo semien a následne uhynú. 

B. gigantea je endemit juhozápadnej Austrálie dorastajúci aj vyše pol metra. Poznáme dve formy tzv. severnú formu (eneabba form) ktorá je robustnejšia a tzv. južnú formu. Rastliny rastú vo vlhkých piesčitých vresoviskách. Typické sú tu pravidelné požiare, ktoré sú aj podmienkou pre masívne klíčenie semien. Teplota na lokalitách sa pohybuje medzi 16-40 °C, ale príležitostne môže byť aj nižšia. 

 

Pestovanie

Rastliny vyžadujú vyššie teploty, maximum svetla a dostatok slnka. Najmä v zime keď sú krátke dni, je potrebné zabezpečiť dostatok svetla, po prípade prisvecovať. Nevyžadujú vysokú vzdušnú vlhkosť a pestujú sa v otvorených nádobách alebo voľne v podmiske na parapetnej doske. Substrát by mal byť tvorený rašelinou a vysokým podielom kremičitého piesku (1:1 alebo 1:2). 

 

Rozmnožovanie

Vegetatívne: Praktizuje sa u B. gigantea. Stonka sa môže zrezať na 10-15cm dlhé kúsky, ktoré sa zapichávajú do piesku a pri vyššej vlhkosti korenia. 

Generatívne: Viacročná B. gigantea tvorí semená až po opelení cudzou rastlinou. Klíčenie je však problematické. Pre úspešné klíčenie je nevyhnutná teplotná stratifikácia horúcou vodou alebo zapálením chumáča machu alebo slamy na povrchu substrátu poprípade namáčaním vo výluhu z popola. Ďalšou možnosťou je máčanie semien v kyseline giberelovej GA3.

U ostatných jednoročných druhov klíčenie nie je tak problematické, avšak niekedy vyžaduje množstvo času a percento vyklíčených semien je nízke. Semená sa vysievajú na jar na povrch vlhkého substrátu.

 

Škodcovia

Byblis nezvykne trpieť škodcami. Rastlinky môže napádať sací hmyz ako sú napr. vošky. 

 

Moje skúsenosti

Úspešne pestujem B. gigantea už niekoľko rokov. Dôležité je zabezpečiť maximum svetla najmä počas zimného obdobia. Rastlina počas našej zimy prestáva rásť a vyžaduje obmedzenie polievania. Veľmi dobre znáša rez. Rastliny počas vegetácie kvitnú množstvom veľkých kvetov. Vhodné sú väčšie kvetináče.

U jednoročných druhov ako B. liniflora je klíčenie jednoduchšie avšak treba počítať s nízkym percentom klíčenia semien a stratami počas prvých týždňov rastu semenáčov. Po prekonaní prvých pár týždňov, po ktorých semenáče zmohutnejú, je už rast bezproblémový.