Máte záujem zorganizovať výstavu mäsožravých rastlín? Ste múzeum, centrum voľného času alebo botanická záhrada. Máte chuť oživiť Váš program o nevšednú výstavu s titulom “Dravci v ríši rastlín“?  

Súčasťou môjho dlhodobého záujmu o mäsožravé rastliny je aj ich propagácia formou prednášok a organizovania a podieľania sa na výstavách.  vystavaBB

V posledných rokoch som zorganizoval alebo bol súčasťou viacerých podujatí. Mäsožravé rastliny som propagoval v rámci predajnej výstavy Agrokomplex 2008, 2009 a 2010. V rokoch 2009 a 2010 som vystavoval na regionálnych výstavách ovocia, zeleniny a okrasných rastlín. V roku 2010 som bol oslovený Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici so záujmom zorganizovať v ich priestoroch výstavu mäsožravých rastlín. Mimoriadny úspech tejto výstavy ma podnietil viac sa venovať propagácii týchto jedinečných rastlín.

Čo ponúkam:

•    Výstavné exempláre dospelých mäsožravých rastlín z celého spektra rodov a druhov v počte závisiacom od možností vystavovateľa.
•     Menovky označujúce názov a pôvod každého vystavovaného druhu.
•    10 plnofarebných banerov rozmerov A2:


Dravci v ríši rastlín
Základné informácie o mäsožravých rastlinách
Základné rody mäsožravých rastlín – spôsob chytania, výskyt
Krčahové pasce
Lepové pasce
Zaklápacie pasce
Savý typ pasce
Mäsožravé rastliny na Slovensku
Mäsožravé rastliny – ohrozenie a ochrana
Pestovanie mäsožravých rastlín


•    Výstava môže byť doplnená o sprievodnú výstavu fotografií mäsožravých rastlín z prírody.
•    Súčasťou výstavy môže byť aj prednáška o mäsožravých rastlinách.
•    Predaj základných druhov rastlín. Ku každej rastline je dodávaný návod na pestovanie.
•    Osvetlenie výstavy.
•    Pomoc s propagáciou výstavy.
•    Stredne veľké a malé vitríny.


Základné podmienky a predpoklady pre úspešnú výstavu sú:

•    Výstavné priestory s dostatkom svetla.
•    Maximálna dĺžka trvania výstavy je 1 mesiac.
•    Väčšie výstavy nie je možné zorganizovať v mesiacoch (november – február).
•    Zabezpečenie väčších vitrín, terárií alebo akvárií.

Usporiadanie výstavy a zapožičanie všetkých podkladov je bezplatné, jedinou požiadavkou z mojej strany je zabezpečenie predaja rastlín návštevníkom.  

V prípade záujmu ma neváhajte kontaktovať a vyžiadať si bližšie informácie o podmienkach a požiadavkách na výstavu.