Mäsožravé rastliny sa vyskytujú aj na území Slovenska.
Rastie u nás 7 druhov a 1 kríženec, patriace k 3 rodom: Bublinatka (Utricularia), Tučnica (Pinguicula), Rosička (Drosera)

 


Bublinatka – vyskytujú sa u nás iba vodné druhy rastúce v stojatých ramenách, močiaroch a rybníkoch prevažne na južnom Slovensku. Rastliny plávajú voľne na hladine a dosahujú až 2 metre so stovkami lapacích mechúrikov.

U_minorU_minor1

 

 

 

 

 

 

 

Druhy: Utricularia vulgaris, U. australis, U. minor

 

Tučnica – vyskytujú sa u nás dva druhy, ktoré rastú najmä v severnejších častiach Slovenska. Ich biotopmi sú rašeliniská, podmáčané lúky, bystriny ako aj vlhké vápencové skaly.


P_vulgaris

P_vulgaris1

 

 

 

 

 

 

 

Druhy: Pinguicula alpina, P. vulgaris

 


Rosička – zastúpené sú dva druhy a ich prirodzený kríženec. Vyskytujú sa na rašeliniskách Oravy, Liptova, Turčianskej kotliny a na upätiach vysokých pohorí.

D_obovata

D_rotundifolia

 

 

 

 

 

 

 

Druhy: Drosera anglica, D. rotundifolia, D. x Obovata