Všetky mäsožravé rastliny sa vyznačujú špecifickou adaptáciou na životné podmienky, v ktorých rastú. Lokality skoro všetkých druhov majú podobné v podmienky:

•    pôdy s nízkym obsahom živín a nízkou pH reakciou,
•    vlhké, rašelinné, močaristé biotopy,
•    slnečné stanovištia,
•    slabá konkurencia iných rastlín.Výskyt : na všetkých “zelených“ kontinentoch

Biotopy: rašeliniská, tropické dažďové lesy, močiare, piesočné biotopy, podmáčané lúky, alpínske lúky, vlhké vápencové skaly

Korisť: od drobného pôdneho hmyzu až po drobné stavovce ako žaby, hlodavce, jašterice


Veľkosť rastlín: od niekoľko milimetrov po 20 metrové liany