Trpaslíčie, hľúznaté a juhoafrické zaťahujúce rosičky.

Aj v zimnom období nás dokážu potešiť niektoré mäsožravé rastliny. Hľúznaté a niektoré juhoafrické rosičky majú svoje vegetačné obdobie a trpaslíčie tvoria rozmnožovacie telieska - gemy.

Drosera sargentii
Drosera pygmaea Tasmania form

Drosera mannii

Drosera seweliae

Drosera pulchella

Drosera erythrorhiza ssp. magma

Drosera erythrorhiza ssp. colina

Drosera trinervia

Drosera trinervia

Drosera cistiflora